Austria - EHL

03/26 12:00 Klagenfurt v Salisburgo View
2 - 07:42 [2] Salisburgo v Klagenfurt [3] 0-1
03/21 18:45 [6] Bolzano v Vienna Capitals [1] 1-4
03/21 18:45 [3] Klagenfurt v Salisburgo [2] 4-1
03/19 17:30 [1] Vienna Capitals v Bolzano [6] 1-0
03/19 16:00 [2] Salisburgo v Klagenfurt [3] 2-3
03/17 18:45 [3] Klagenfurt v Salisburgo [2] 1-4
03/17 18:45 [6] Bolzano v Vienna Capitals [1] 2-2
03/15 18:45 Salisburgo v Klagenfurt 4-1
03/15 18:30 [2] Salisburgo v Klagenfurt [3] 4-1
03/14 18:45 [1] Vienna Capitals v Bolzano [6] 4-2
03/08 18:45 Salisburgo v Graz 3-2
03/08 18:30 [2] Salisburgo v Graz [1] 3-2
03/07 18:45 Linz v Bolzano 3-4
03/07 18:30 [4] Linz v Bolzano [6] 3-4
03/05 17:30 [1] Graz v Salisburgo [2] 4-0
03/05 16:30 [6] Bolzano v Linz [4] 5-4
03/05 16:30 [2] HC Orli Znojmo v Klagenfurt [3] 2-3
03/05 16:00 [5] Innsbruck v Vienna Capitals [1] 2-3
03/03 18:45 [6] Klagenfurt v HC Orli Znojmo [9] 3-0
03/03 18:45 [1] Vienna Capitals v Innsbruck [5] 7-4
03/03 18:15 [2] Salisburgo v Graz [8] 5-1
03/03 18:15 [3] Linz v Bolzano [4] 0-2
03/01 18:45 [8] Graz v Salisburgo [2] 1-4
02/28 18:45 [9] HC Orli Znojmo v Klagenfurt [6] 2-3
02/28 18:45 [4] Bolzano v Linz [3] 3-1
02/28 18:15 [5] Innsbruck v Vienna Capitals [1] 3-4
02/26 17:30 [3] Linz v Bolzano [4] 2-1
02/26 16:30 [6] Klagenfurt v HC Orli Znojmo [9] 4-3
02/26 16:30 [1] Vienna Capitals v Innsbruck [5] 5-0