Klagenfurt

Austria - EHL 04/07 18:15 [3] Klagenfurt v Vienna Capitals [1] L 2-3
Austria - EHL 04/04 18:15 [1] Vienna Capitals v Klagenfurt [3] L 7-5
Austria - EHL 04/02 15:00 [3] Klagenfurt v Vienna Capitals [1] L 4-5
Austria - EHL 03/31 18:15 [1] Vienna Capitals v Klagenfurt [3] L 4-1
Austria - EHL 03/26 12:00 [3] Klagenfurt v Salisburgo [2] W 4-0
Austria - EHL 03/24 18:45 [2] Salisburgo v Klagenfurt [3] W 3-4
Austria - EHL 03/21 18:45 [3] Klagenfurt v Salisburgo [2] W 4-1
Austria - EHL 03/19 16:00 [2] Salisburgo v Klagenfurt [3] W 2-3
Austria - EHL 03/17 18:45 [3] Klagenfurt v Salisburgo [2] L 1-4
Austria - EHL 03/15 18:45 Salisburgo v Klagenfurt L 4-1
Austria - EHL 03/15 18:30 [2] Salisburgo v Klagenfurt [3] L 4-1
Austria - EHL 03/05 16:30 [2] HC Orli Znojmo v Klagenfurt [3] W 2-3
Austria - EHL 03/03 18:45 [6] Klagenfurt v HC Orli Znojmo [9] W 3-0
Austria - EHL 02/28 18:45 [9] HC Orli Znojmo v Klagenfurt [6] W 2-3
Austria - EHL 02/26 16:30 [6] Klagenfurt v HC Orli Znojmo [9] W 4-3
Austria - EHL 02/21 18:45 Linz v Klagenfurt W 1-6
Austria - EHL 02/19 16:00 [6] Klagenfurt v Vienna Capitals [1] W 4-2
Austria - EHL 02/17 18:15 [6] Klagenfurt v Innsbruck [5] W 4-0
Austria - EHL 02/14 18:15 [2] Salisburgo v Klagenfurt [6] W 3-4
Austria - EHL 02/04 18:15 [6] Klagenfurt v Bolzano [4] W 6-3
Austria - EHL 02/02 18:45 [4] Bolzano v Klagenfurt [6] W 3-6
Austria - EHL 01/29 16:00 [6] Klagenfurt v Salisburgo [2] L 1-3
Austria - EHL 01/27 18:15 [5] Innsbruck v Klagenfurt [6] L 3-1
Austria - EHL 01/22 16:30 [6] Klagenfurt v Linz [3] W 4-1
Austria - EHL 01/20 18:15 [1] Vienna Capitals v Klagenfurt [6] W 0-5
Austria - EHL 01/15 16:00 Bolzano v Klagenfurt L 4-2
Austria - EHL 01/13 18:30 [8] HC Orli Znojmo v Klagenfurt [6] W 3-4
Austria - EHL 01/11 18:30 [6] Klagenfurt v Vienna Capitals [1] L 2-3
Austria - EHL 01/08 17:15 [3] Linz v Klagenfurt [6] W 4-5
Austria - EHL 01/06 16:30 [5] Klagenfurt v Graz [10] L 1-2