Arterivo Wakayama Arterivo Wakayama   Maruyasu Okazaki Maruyasu Okazaki
2 Gol 3

Pts

H F OT
0 2 2
0 2 3