Pts

1 2 3 4 5
Li Bing Zhang 11 8 11 6 11
Xiao Ming Fan 4 11 6 11 9