Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Ilyukhin 11 7 17 9 9
Dmitry Balakin 8 11 15 11 11