Pts

1 2 3 4
Alexey Agapov 11 11 11 11
Evgeniy Ilyukhin 9 13 3 6