Pts

1 2 3 4 5
Alexey Komarov 6 11 8 11 11
Vladimir Nemashkalo 11 9 11 9 9