Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Nemashkalo 11 12 8 7 9
Alexander Ekzhanov 8 10 11 11 11