Pts

1 2 3
Yun Hui Zhao 9 4 9
Rong Xin Bao 11 11 11