Khaneh Kashan Khaneh Kashan   Mahram Tehran 2 Mahram Tehran 2

Pts

1 2 3 4 F
10 20 15 12 57
14 23 30 14 81