Pts

1 2 3 4 5
Vadym Grushko 9 13 11 13 11
Aleksandr Grishchenko 11 11 5 15 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 1 Race to 5 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 1 Race to 7 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 1 Race to 9 - Vadym Grushko
 • Game 1 - Alexandr Gryshchenko won 9-11
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Vadym Grushko
 • Game 2 Race to 5 - Vadym Grushko
 • Game 2 Race to 7 - Vadym Grushko
 • Game 2 Race to 9 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 1 - Alexandr Gryshchenko won 9-11
 • Score After Game 2 - 13-11
 • Game 3 Race to 3 - Vadym Grushko
 • Game 3 Race to 5 - Vadym Grushko
 • Game 3 Race to 7 - Vadym Grushko
 • Game 3 Race to 9 - Vadym Grushko
 • Game 2 - Vadym Grushko won 13-11
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 4 Race to 5 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 4 Race to 7 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 4 Race to 9 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 3 - Vadym Grushko won 11-5
 • Score After Game 4 - 13-15
 • Game 5 Race to 3 - Alexandr Gryshchenko
 • Game 5 Race to 5 - Vadym Grushko
 • Game 5 Race to 7 - Vadym Grushko
 • Game 5 Race to 9 - Vadym Grushko
 • Game 5 - Vadym Grushko won 11-5
 • Score After Game 5 - 11-5