Karaganda 85-82 Bars 2021-02-23 09:00

Karaganda Karaganda   Bars Petropavlovsk Bars Petropavlovsk
6 Da 3 6
26 Da 2 27
15 TL 10
1 Time out#TO 0
4 Falli 6
68.2 68.2
Ft %
71.4 71.4
Karaganda Karaganda   Bars Petropavlovsk Bars Petropavlovsk
1 Da 3 2
11 Da 2 14
8 TL 5
3 Time out#TO 3
5 Falli 7
61.5 61.5
Ft %
71.4 71.4

Pts

1 2 H 3 4 F
11 22 33 17 35 85
20 19 39 26 17 82