Pts

1 2 3 4 5
Igor Minchenkov 11 11 7 16 11
Andrey Potapkov 4 6 11 18 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Minchenkov
 • Game 1 Race to 5 - Igor Minchenkov
 • Game 1 Race to 7 - Igor Minchenkov
 • Game 1 Race to 9 - Igor Minchenkov
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 1 - Igor Minchenkov won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Igor Minchenkov
 • Game 2 Race to 5 - Igor Minchenkov
 • Game 2 Race to 7 - Igor Minchenkov
 • Game 2 Race to 9 - Igor Minchenkov
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 1 - Igor Minchenkov won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Igor Minchenkov
 • Game 3 Race to 5 - Andrey Potapkov
 • Game 3 Race to 7 - Andrey Potapkov
 • Game 3 Race to 9 - Andrey Potapkov
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 2 - Igor Minchenkov won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Igor Minchenkov
 • Game 4 Race to 5 - Igor Minchenkov
 • Game 4 Race to 7 - Igor Minchenkov
 • Game 4 Race to 9 - Igor Minchenkov
 • Score After Game 4 - 16-18
 • Game 3 - Andrey Potapkov won 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Igor Minchenkov
 • Game 5 Race to 5 - Igor Minchenkov
 • Game 5 Race to 7 - Igor Minchenkov
 • Game 5 Race to 9 - Igor Minchenkov
 • Score After Game 5 - 11-9
 • Game 5 - Igor Minchenkov won 11-9