Montpellier Montpellier   Chekhovskie Medvedi Chekhovskie Medvedi
39 Pts 24
6 Punteggio ultimi 10 min. 4
56 56
% possesso
44 44

Pts

1 2 F
19 20 39
12 12 24

Events

 • Start Delayed
 • 1' - 1st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 2' - 2nd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 3' - 3rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 3 - Chekhovskie Medvedi
 • 4' - 4th Goal - Montpellier
 • 4' - 5th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 5' - 6th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 5 - Chekhovskie Medvedi
 • 6' - 7th Goal - Montpellier
 • 7' - 8th Goal - Montpellier
 • 8' - 9th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 9' - 10th Goal - Montpellier
 • 9' - 11th Goal - Montpellier
 • 11' - 12th Goal - Montpellier
 • 12' - 13th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 7 - Montpellier
 • 13' - 14th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 13' - 15th Goal - Montpellier
 • 15' - 16th Goal - Montpellier
 • 16' - 17th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 10 - Montpellier
 • 18' - 18th Goal - Montpellier
 • 19' - 19th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 12 - Montpellier
 • 20' - 20th Goal - Montpellier
 • 21' - 21st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 21' - 22nd Goal - Montpellier
 • 22' - 23rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 23' - 24th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 15 - Montpellier
 • 25' - 25th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 25' - 26th Goal - Montpellier
 • 27' - 27th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 17 - Montpellier
 • 27' - 28th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 28' - 29th Goal - Montpellier
 • 30' - 30th Goal - Montpellier
 • 30' - 31st Goal - (Chekhovskie Medvedi) -
 • 19-12: First Half Score
 • 31' - 32nd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 31' - 33rd Goal - Montpellier
 • 32' - 34th Goal - Montpellier
 • 33' - 35th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 3 - Montpellier
 • 34' - 36th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 34' - 37th Goal - Montpellier
 • 35' - 38th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 5 - Montpellier
 • 35' - 39th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 36' - 40th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 37' - 41st Goal - Montpellier
 • 37' - 42nd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 38' - 43rd Goal - Montpellier
 • Half - Race to 7 - Montpellier
 • 39' - 44th Goal - Montpellier
 • 39' - 45th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 40' - 46th Goal - Montpellier
 • 40' - 47th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 10 - Montpellier
 • 42' - 48th Goal - Montpellier
 • 43' - 49th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 45' - 50th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 12 - Montpellier
 • 47' - 51st Goal - Montpellier
 • 48' - 52nd Goal - Montpellier
 • 49' - 53rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 51' - 54th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 15 - Montpellier
 • 52' - 55th Goal - Montpellier
 • 53' - 56th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 55' - 57th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 55' - 58th Goal - Montpellier
 • Half - Race to 17 - Montpellier
 • 57' - 59th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 57' - 60th Goal - Montpellier
 • 58' - 61st Goal - Montpellier
 • 59' - 62nd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 60' - 63rd Goal - Montpellier
 • Half - Race to 20 - Montpellier
 • 39-24: Second Half Score