Cressy/Shofayziyev 6-1,6-7,7-10 Duldaev/Gray 2017-08-23 10:45

stadio: Court 2 Round: 27

Cressy/Shofayziyev   Duldaev/Gray
1 Ace 3
7 Doppi falli 5
76 76
% punti vinti al 1º servizio
65 65
38 38
Break Point convertiti
25 25

Events

 • Game 1 - Cressy/Shofayziyev - holds to love
 • Game 2 - Cressy/Shofayziyev - breaks to 30
 • Game 3 - Cressy/Shofayziyev - holds to 40
 • Game 4 - Duldaev/Gray - holds to 40
 • Game 5 - Cressy/Shofayziyev - holds to 40
 • Game 6 - Cressy/Shofayziyev - breaks to love
 • Game 7 - Cressy/Shofayziyev - holds to love
 • Game 8 - Cressy/Shofayziyev - breaks to love
 • Game 9 - Cressy/Shofayziyev - holds to love
 • Game 10 - Duldaev/Gray - holds to 30
 • Game 11 - Cressy/Shofayziyev - holds to 15
 • Game 12 - Duldaev/Gray - holds to 15
 • Game 13 - Duldaev/Gray - breaks to 30
 • Game 14 - Duldaev/Gray - holds to 40
 • Game 15 - Cressy/Shofayziyev - holds to 30
 • Game 16 - Duldaev/Gray - holds to 15
 • Game 17 - Cressy/Shofayziyev - holds to love
 • Game 18 - Duldaev/Gray - holds to 40
 • Game 19 - Cressy/Shofayziyev - holds to love
 • Set 2 tie break score 7-9