Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Vahta 11 6 8 8 0
Vadym Nechyporuk 8 11 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 - Vadym Nechyporuk won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 - Vadym Nechyporuk won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 - Vadym Nechyporuk won 8-11