Pts

1 2 3
Oleksandr Tymofeev 8 8 9
Dmytro Khairov 11 11 11