Pts

1 2 3 4 5
Mykola Halynskyi 11 11 7 10 11
Yuryi Shchepanskyi 6 6 11 12 9