Corsa 12 Kanazawa 2023-09-19 05:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Cherry Lips Shigeru Sato H Yoshihara SP
09/18 11:32
-
09/19 05:31
2 4 Nac Holiday Kazumasa Kaneda Kunihisa Hirase SP
09/18 11:32
-
09/19 05:31
3 1 Aobano Kiseki Kinya Sugawara Taiga Kurihara SP
09/18 11:32
-
09/19 05:31
4 Smile Mark Akihiro Kawazoe Shizuo Oki SP
09/18 11:32
-
09/19 05:31
5 Love Sweetly Kinya Sugawara Kohei Katsurayama SP
09/18 11:32
-
09/19 05:31
6 3 Margot Pier Kazumasa Kaneda Hirohisa Tachi SP
09/18 11:32
-
09/19 05:31
7 Migi Hook Masaya Suzuki Masayoshi Aoyagi SP
09/18 11:32
-
09/19 05:31
8 Twinkluger Yuko Takahashi Tatsuya Nakajima SP
09/18 11:32
-
09/19 05:31