Corsa 12 Morioka 2023-09-19 05:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Smile Chance Isao Sugawara Hidetoshi Abe SP
09/18 12:10
-
09/19 05:37
2 Derma Surya Isao Sugawara Shinobu Murakami SP
09/18 12:10
-
09/19 05:37
3 4 Bordeaux El Plomo Yukichi Sugawara Tatsunori Sugawara SP
09/18 12:10
-
09/19 05:37
4 1 A Shin Nocturne Koji Sakurada Yu Suzuki SP
09/18 12:10
-
09/19 05:37
5 Kosoku Emi Kudou Yuukou Ryo Takamatsu SP
09/18 12:10
-
09/19 05:37
6 2 Takamaki Three Yukichi Sugawara Tou Bunhou SP
09/18 12:10
-
09/19 05:37
7 Ginga Drop Hiromichi Iida Masatoshi Yamamoto SP
09/18 12:10
-
09/19 05:37
8 3 Yuyu Girasole Hiromichi Iida Ryo Kobayashi SP
09/18 12:10
-
09/19 05:37