Pts

1 2 3 4
Alexey Afanasyev 7 5 11 8
Evgeniy Nikitin 11 11 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Nikitin
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Nikitin
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Nikitin
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Nikitin
 • Game 1 - Evgeniy Nikitin won 7-11
 • 7-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Evgeniy Nikitin
 • Game 2 Race to 5 - Evgeniy Nikitin
 • Game 2 Race to 7 - Evgeniy Nikitin
 • Game 2 Race to 9 - Evgeniy Nikitin
 • Game 2 - Evgeniy Nikitin won 5-11
 • 5-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Alexey Afanasyev
 • Game 3 Race to 5 - Alexey Afanasyev
 • Game 3 Race to 7 - Alexey Afanasyev
 • Game 3 Race to 9 - Alexey Afanasyev
 • Game 3 - Alexey Afanasyev won 11-9
 • 11-9: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Alexey Afanasyev
 • Game 4 Race to 5 - Alexey Afanasyev
 • Game 4 Race to 7 - Evgeniy Nikitin
 • Game 4 Race to 9 - Evgeniy Nikitin
 • Game 4 - Evgeniy Nikitin won 8-11
 • 8-11: Game 4 Score