Home History

Liga Pro 2019/04/17 21:30 Ilya Korogodsky v Anatoly Trushkin W 2-3

Away History

Liga Pro 2019/04/11 03:00 Igor Matveev v Vyacheslav Ermilin W 3-0
Liga Pro 2019/04/11 01:00 Igor Matveev v Yurii Merkushin W 3-0
Liga Pro 2019/04/10 23:00 Mihail Andrusenko v Igor Matveev W 0-3
Liga Pro 2019/04/10 22:00 Igor Matveev v Vyacheslav Ermilin W 3-2
Liga Pro 2019/03/28 03:20 Igor Matveev v Egor Mishutin W 3-0
Liga Pro 2019/03/28 01:00 Igor Matveev v Egor Mishutin W 3-1
Liga Pro 2019/03/28 00:00 Alik Girevenkov v Igor Matveev W 2-3
Liga Pro 2019/03/27 23:00 Ilya Korogodsky v Igor Matveev W 0-3