Head to Head

Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/20 04:00 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 1-0
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 09:50 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 4-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 06:20 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 3-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/16 08:40 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 5-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/16 05:10 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 3-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/14 07:30 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 4-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/14 04:00 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 4-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/12 09:50 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 6-3

Home History

Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/20 06:20 Moskovskie Kremlevtsy v Sinie Tigry L 2-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/20 04:00 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 1-0
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 09:50 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 4-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 08:40 Moskovskie Kremlevtsy v Sinie Tigry W 4-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 06:20 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 3-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 05:10 Sinie Tigry v Moskovskie Kremlevtsy W 1-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/16 08:40 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 5-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/16 07:30 Sinie Tigry v Moskovskie Kremlevtsy L 4-2

Away History

Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/20 05:10 Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry L 4-6
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/20 04:00 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy W 1-0
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 09:50 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 4-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 07:30 Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry L 2-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 06:20 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy W 3-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/18 04:00 Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi L 5-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/16 09:50 Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry W 4-1
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuti 2020/09/16 08:40 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy W 5-4