[2] Klagenfurt 3-2 VSV [10] 2017-12-28 18:15

stadio: Stadthalle Round: 33

VSV

VSV

08/17 03:56 - 08/17 03:56