Anton Anisimov

Mosca - Liga Pro 09/10 19:30 - Anton Anisimov v Egor Ovchinnikov 4-9
Mosca - Liga Pro 09/10 18:30 - Pavel Tarutin v Anton Anisimov 4-2
Mosca - Liga Pro 09/10 17:00 - Anton Anisimov v Artem Zimarin 11-11
Mosca - Liga Pro 09/10 16:00 - Aleksandr Voronov v Anton Anisimov 11-6
Mosca - Liga Pro 09/09 20:30 - Anton Anisimov v Mikhail Yefimov 5-11
Mosca - Liga Pro 09/09 19:00 - Anton Anisimov v Mikhail Efimov 11-6
Mosca - Liga Pro 09/09 18:00 - Anton Anisimov v Artem Zimarin 7-6
Mosca - Liga Pro 09/09 17:00 - Sergei Medvedev v Anton Anisimov 5-11
Mosca - Liga Pro 09/09 15:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 10-12
Mosca - Liga Pro 08/23 19:30 - Sergei Medvedev v Anton Anisimov 0-0
Mosca - Liga Pro 08/23 18:00 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 10-12
Mosca - Liga Pro 08/23 16:30 - Anton Anisimov v Mikhail Efimov 11-13
Mosca - Liga Pro 08/23 15:00 - Anton Anisimov v Aleksei Burdin 8-9
Mosca - Liga Pro 08/20 20:30 - Anton Anisimov v Denis Gavrilov 9-7
Mosca - Liga Pro 08/20 19:00 - Anton Anisimov v Aleksandr Voronov 7-8
Mosca - Liga Pro 08/20 18:00 - Anton Anisimov v Denis Gavrilov 1-5
Mosca - Liga Pro 08/20 17:00 - Pavel Tarutin v Anton Anisimov 10-10
Mosca - Liga Pro 08/20 15:30 - Ilya Berezin v Anton Anisimov 1-3
Mosca - Liga Pro 08/19 20:34 - Anton Anisimov v Sergei Medvedev 6-11
Mosca - Liga Pro 08/19 18:30 - Anton Anisimov v Denis Gavrilov 10-8
Mosca - Liga Pro 08/19 17:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 11-9
Mosca - Liga Pro 08/19 16:30 - Sergei Medvedev v Anton Anisimov 6-2
Mosca - Liga Pro 08/19 15:30 - Anton Anisimov v Pavel Tarutin 9-8
Mosca - Liga Pro 07/26 20:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 0-1
Mosca - Liga Pro 07/26 19:00 - Denis Bochkov v Anton Anisimov 12-12
Mosca - Liga Pro 07/26 17:30 - Anton Anisimov v Valery Zonenko 5-3
Mosca - Liga Pro 07/26 16:00 - Anton Anisimov v Mikhail Efimov 9-11
Mosca - Liga Pro 07/26 15:00 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 10-10
Mosca - Liga Pro 07/25 20:03 - Egor Ovchinnikov v Anton Anisimov 10-7
Mosca - Liga Pro 07/25 19:30 - Pavel Tarutin v Anton Anisimov 8-6