Shamil Khairullin

Masters Liga A 04/09 15:30 - Shamil Khairullin v Andrey Popov View
Masters Liga A 04/09 14:50 - Shamil Khairullin v Maxim Bokov View
Masters Liga A 04/09 14:10 - Aleksei Popov v Shamil Khairullin View
Masters Liga A 04/07 19:20 - Maxim Bokov v Shamil Khairullin 11-6
Masters Liga A 04/07 18:15 - Andrey Popov v Shamil Khairullin 8-11
Masters Liga A 04/07 15:20 - Shamil Khairullin v Andrey Popov 11-5
Masters Liga A 04/07 14:40 - Shamil Khairullin v Maxim Bokov 5-11
Masters Liga A 04/07 14:00 - Sergey Sarychev v Shamil Khairullin 11-1
Masters Liga A 04/06 19:58 - Shamil Hairullin v Sergey Yacenko 11-9
Masters Liga A 04/06 18:18 - Semyon Melkuev v Shamil Hairullin 7-11
Masters Liga A 04/06 15:30 - Shamil Hairullin v Sergey Sarychev 10-8
Masters Liga A 04/06 14:50 - Shamil Hairullin v Semyon Melkuev 12-10
Masters Liga A 04/06 14:10 - Sergey Yacenko v Shamil Hairullin 7-11
Masters Liga A 04/05 19:00 - Andrey Popov v Shamil Hairullin 11-3
Masters Liga A 04/05 17:39 - Shamil Khairullin v Maxim Bokov 11-8
Masters Liga A 04/05 16:12 - Shamil Hairullin v Aleksei Popov 11-2
Masters Liga A 04/05 15:20 - Maxim Bokov v Shamil Khairullin 11-8
Masters Liga A 04/04 17:20 - Denis Medvedev v Shamil Khairullin 9-11
Masters Liga A 04/04 15:00 - Shamil Hairullin v Denis Medvedev 11-7
Masters Liga A 04/04 14:40 - Semen Melkuyev v Shamil Hairullin 9-11
Masters Liga A 04/04 13:40 - Shamil Hairullin v Sergey Sarychev 11-4
Mosca - Liga Pro 03/19 20:31 - Shamil Khairullin v Dmitry Popov 13-11
Mosca - Liga Pro 03/19 19:30 - Shamil Khairullin v Ivan Talamanov 12-10
Mosca - Liga Pro 03/19 18:30 - Evgenii Gruzdov v Shamil Khairullin 6-11
Mosca - Liga Pro 03/19 17:00 - Shamil Khairullin v Vasily Dedov 5-11
Mosca - Liga Pro 03/19 16:00 - Dmitry N. Popov v Shamil Khairullin 9-11
Mosca - Liga Pro 03/18 20:17 - Shamil Hairullin v Ivan Talamanov 9-8
Mosca - Liga Pro 03/18 18:30 - Shamil Hairullin v Ivan Talamanov 11-7
Mosca - Liga Pro 03/18 17:30 - Pavel Perov v Shamil Hairullin 11-4
Mosca - Liga Pro 03/18 16:30 - Evgenii Gruzdov v Shamil Hairullin 11-6