Oleg Nikiforov

Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/16 11:06 - Dmitry Petrochenko v Oleg Nikiforov 11-8
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/16 09:00 - Dmitry Petrochenko v Oleg Nikiforov 10-10
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/16 09:00 - Andrey Pravednov v Oleg Nikiforov 11-7
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/16 08:30 - Oleg Nikiforov v Igor Minchenkov 8-11
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/10 19:14 - Oleg Nikiforov v Igor Smirnov 0-0
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/10 18:00 - Igor Smirnov v Oleg Nikiforov 7-9
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/10 17:00 - Ivan Soldatov v Oleg Nikiforov 10-8
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/10 16:30 - Oleg Nikiforov v Yaroslav Troyanov 4-10
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/09 11:07 - Oleg Nikiforov v Nikolai Zhurba 11-9
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/09 10:30 - Oleg Nikiforov v Andrey Pravednov 10-7
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/09 09:00 - Oleg Nikiforov v Nikolai Zhurba 11-8
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/09 08:00 - Andrey Lytko v Oleg Nikiforov 9-5
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/06 15:30 - Igor Minchenkov v Oleg Nikiforov 10-1
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/06 14:00 - Oleg Nikiforov v Igor Minchenkov 7-10
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/06 13:30 - Andrey Pravednov v Oleg Nikiforov 5-9
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/06 12:00 - Oleg Nikiforov v Alexander Gribkov 11-7
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/05 15:00 - Igor Kovalev v Oleg Nikiforov 9-10
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/05 14:00 - Oleg Nikiforov v Andrey Lytko 5-7
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/05 13:30 - Nikolai Zhurba v Oleg Nikiforov 9-6
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/05 12:00 - Oleg Nikiforov v Igor Kovalev 4-2
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/02 11:16 - Oleg Nikiforov v Igor Kovalev 11-7
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/02 10:30 - Alexey Afanasyev v Oleg Nikiforov 13-15
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/02 09:30 - Oleg Nikiforov v Andrey Pravednov 5-11
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/02 08:30 - Igor Kovalev v Oleg Nikiforov 11-9
Mosca - Liga Pro FNTR Open 12/31 11:05 - Oleg Nikiforov v Nikolay Zhurba View
Mosca - Liga Pro FNTR Open 12/31 10:00 - Oleg Nikiforov v Alexey Afanasyev 8-11
Mosca - Liga Pro FNTR Open 12/31 09:30 - Nikolay Zhurba v Oleg Nikiforov 2-11
Mosca - Liga Pro FNTR Open 12/31 08:00 - Oleg Nikiforov v Timofey Arteev 10-5
Mosca - Liga Pro FNTR Open 12/29 15:25 - Oleg Nikiforov v Nikolay Zhurba 9-11
Mosca - Liga Pro FNTR Open 12/29 14:30 - Oleg Nikiforov v Alexander Gribkov 12-11