Pavlo Chyzh

Risultati

TT Cup Ucraina 12/05 03:10 - Dmytro Lohosha v Pavlo Chyzh W 0-3
TT Cup Ucraina 12/05 00:45 - Andrey Guchok v Pavlo Chyzh W 2-3
TT Cup Ucraina 12/05 00:15 - Pavlo Chyzh v Iurii Prokhoruk W 3-1
TT Cup Ucraina 12/04 23:15 - Roman Vashchuk v Pavlo Chyzh W 0-3
TT Cup Ucraina 12/04 23:15 - Bogdan Stasiuk v Pavlo Chyzh - Cancelled
TT Cup Ucraina 12/04 22:15 - Pavlo Chyzh v Dmytro Lohosha L 2-3
TT Cup Ucraina 11/30 12:00 - Bogdan Stasiuk v Pavlo Chyzh L 3-2
TT Cup Ucraina 11/30 09:40 - Andrey Guchok v Pavlo Chyzh L 3-2
TT Cup Ucraina 11/30 07:55 - Dmytro Lohosha v Pavlo Chyzh L 3-2
TT Cup Ucraina 11/30 06:45 - Iurii Prokhoruk v Pavlo Chyzh L 3-2
TT Cup Ucraina 11/28 02:45 - Pavlo Chyzh v Viktor Trachuk W 3-0
TT Cup Ucraina 11/28 02:15 - Vladimir Malashevsky v Pavlo Chyzh W 0-3