Nuova Zelanda

2nd Test 03/29 22:00 2 Nuova Zelanda v Inghilterra 534-659
1st Test 03/22 01:00 1 Nuova Zelanda v Inghilterra 427-378
5th ODI 03/09 22:00 5 Nuova Zelanda v Inghilterra 223-229
4th ODI 03/06 22:00 4 Nuova Zelanda v Inghilterra 339-335
3rd ODI 03/03 01:00 3 Nuova Zelanda v Inghilterra 230-234
2nd ODI 02/28 01:00 2 Nuova Zelanda v Inghilterra 223-225
1st ODI 02/25 01:00 1 Nuova Zelanda v Inghilterra 287-285
Final 02/21 06:00 - Nuova Zelanda v Australia 150-121
Twenty20 02/18 06:00 1 Nuova Zelanda v Inghilterra 192-194
Twenty20 02/16 06:00 1 Nuova Zelanda v Australia 243-245
Twenty20 02/13 06:00 1 Nuova Zelanda v Inghilterra 196-184
Twenty20 02/03 08:20 1 Australia v Nuova Zelanda 96-117
Twenty20 01/28 06:00 1 Nuova Zelanda v Pakistan 163-181
Twenty20 01/25 06:00 1 Nuova Zelanda v Pakistan 153-201
Twenty20 01/22 03:00 1 Nuova Zelanda v Pakistan 106-105
5th ODI 01/18 22:00 5 Nuova Zelanda v Pakistan 271-256
4th ODI 01/16 01:00 1 Nuova Zelanda v Pakistan 263-262
3rd ODI 01/12 22:00 1 Nuova Zelanda v Pakistan 257-74
2nd ODI 01/08 22:00 1 Nuova Zelanda v Pakistan 151-246
1st ODI 01/05 22:00 1 Nuova Zelanda v Pakistan 315-166
Twenty20 01/03 06:00 1 Nuova Zelanda v Indie Occidentali 243-124
Twenty20 01/01 06:00 1 Nuova Zelanda v Indie Occidentali 102-0
Twenty20 12/29 02:00 1 Nuova Zelanda v Indie Occidentali 187-140
3rd ODI 12/25 22:00 1 Nuova Zelanda v Indie Occidentali 131-99
2nd ODI 12/22 22:00 1 Nuova Zelanda v Indie Occidentali 325-121
1st ODI 12/19 22:00 1 Nuova Zelanda v Indie Occidentali 249-248
Cricket 12/08 22:00 1 Nuova Zelanda v Indie Occidentali 664-424
Cricket 11/30 22:00 1 Nuova Zelanda v Indie Occidentali 520-453
Cricket 11/07 13:30 1 India v Nuova Zelanda 67-61
Cricket 11/04 13:30 1 India v Nuova Zelanda 156-196