Open di Polonia DM

03/24 19:10 Moren/Szkudlarczyk v Bay-Smidt/Sogaard 3-2
03/24 19:01 Bochat/Cwalina v Arya Pankaryanira/Santoso 7-6
03/24 18:38 Dunn/Hall v Chua/Putra 20-8
03/24 18:25 Ling Fang Hu v Ksenia P'karpova 11-20
03/24 18:07 Natalia Perminova v Monika Svetnickova 20-10
03/24 17:34 Sam Parsons v Ygor Coelho 14-20
03/24 17:09 Yu Jen Chi v Subhankar Dey 12-20
03/24 16:41 Fontaine Mica Chapman v Evgeniya Ko'kaya 9-20
03/24 16:34 Yen Mei Ho v Mariya Mitsova 16-21
03/24 15:55 Tseng/Hu v Pietryja/Wojtkowska 21-17
03/24 15:54 Bitman/Basova v Parakhodin/Rogova 20-18
03/24 15:17 Mateusiak/Zieba v Bay-Smidt/Boje 20-15
03/24 14:59 Michal Rogalski v Nick Fransman 20-12
03/24 14:36 Barkah/Sahputri v Cheng/Hu 0-0
03/24 14:33 Moren/Szkudlarczyk v Kristensen/Kristensen 20-11
03/24 14:20 Rankireddy/Shetty v Fadhilah/Swastedian 20-11
03/24 13:58 Boje/Lundgaard v Hui Chang/Yang 9-20
03/24 13:26 Liu/Tseng v Pietryja/Szydlowski 21-13
03/24 13:20 Pradzinski/Rudzinski v Khakimov/Parakhodin 1-2
03/24 13:11 Zuzana Pavelkova v Fontaine Mica Chapman 4-20
03/24 12:53 Hsuan Yi Hsueh v Khosit Phetpradab 18-21
03/24 12:49 Thi Trang Vu v Asty Dwi Widyaningrum 20-14
03/24 12:23 Irina A Andersen v Ying Ying Lee 12-21
03/24 12:21 Lianne Tan v Mariya Mitsova 13-20
03/24 11:47 Jia Min Yeo v Rusydina Antardayu Riodingin 14-20
03/24 11:44 Alesia Zaitsava v Ksenia Polikarpova 15-20
03/24 11:30 Tien Minh Nguyen v Enzi Shafira 2-1
03/24 11:11 Bjorn Seguin v Ygor Coelho 13-20
03/24 11:05 Indra B.A. Chandra v Marius Myhre 2-1
03/24 10:55 Thuy Linh Nguyen v Su Yu Chen 20-16