Open d'Austria DM - Qual.

02/23 12:00 Okamura/Onodera v Gao/Zhou 20-15
02/23 11:15 Birker/Sorger v Vattanirappel/Weissenback 16-21
02/23 10:51 Yusuke Onodera v Yu Igarashi 18-20
02/23 10:46 Holub/Hubacek v Jablonski/Smilowski 16-20
02/23 10:17 Piotr Wasiluk v Adi Pratama 9-20
02/23 09:51 Chen Yu v Anton Kaisti 20-18
02/23 09:42 Anastasiia Semenova v Marie Batomene 20-14
02/23 09:14 Jordan Hart v Brittney Tam 18-21
02/23 08:36 Shuxian Zhang v Vaidehi Choudhari 20-21
02/23 08:36 Christopher Skrzeba v Rasmus Gemke 21-22
02/22 17:56 Hoshino/Saito v Deng/Pei 21-12
02/22 17:13 Jacob Nilsson v Rahul Yadav Chittaboina 20-15
02/22 17:08 Miha Ivancic v Pierrick Cajot 18-20
02/22 16:31 Yu Igarashi v Mikkel Mikkelsen 21-16
02/22 16:17 Yuehang Wang v Adi Pratama 16-20
02/22 15:41 Busra Unlu v Ayla Huser 21-17
02/22 15:21 Vaidehi Choudhari v Victoria Slobodjanuk 20-8
02/22 14:59 Ana Marija Setina v Helina Rüütel 19-20
02/22 14:54 Maja Pavlinic v Marie Batomene 9-20
02/22 13:16 Wibowo S Putra v Vilson Vattanirappel 20-10
02/22 13:08 Giovanni Greco v Xiangfu Gao 16-20
02/22 12:41 Joyreh Avi Manasye v Anton Kaisti 15-20
02/22 12:38 Luis Enrique Peñalver v Patrick Scheiel 20-16
02/22 12:04 Martin Cerkovnik v Artem Karpov 21-14
02/22 11:53 Piotr Wasiluk v Lukas Zevl 20-17
02/22 11:26 Xingyu Lin v Tovannakasem Samatcha 21-20
02/22 10:56 Harshit Aggarwal v Andraz Krapez 20-11
02/22 10:54 Manlin Yang v Tereza Svabikova 21-10
02/22 10:23 Katarina Galenic v Nika Arih 21-12
02/22 10:06 Kaja Stankovic v Busra Unlu 17-20