Challenger - Ochsenhausen 07/23 15:20 Miroslav Horejsi v Robert Floras 2-1
Mosca - Liga Pro 07/23 15:00 Denis Bochkov v Anton Anisimov 5-5
Mosca - Liga Pro 07/23 14:45 Dmitry Merzlikin v Yurii Sokolov 5-7
Challenger - Ochsenhausen 07/23 14:40 Emilio Romeu v Evgueni Chtchetinine 0-3
Mosca - Liga Pro 07/23 14:22 Klim Viktorov v Ubaidullo Sultonov 11-9
Challenger - Ochsenhausen 07/23 14:00 Brice Ollivier v Nico Wenger 3-0
Mosca - Liga Pro 07/23 13:00 Yurii Sokolov v Klim Viktorov 13-12
Mosca - Liga Pro 07/23 12:30 Aleksandr Shirshov v Dmitry Merzlikin 8-10
Challenger - Ochsenhausen 07/23 12:30 Miroslav Horejsi v Jiri Vrablik 2-3
Mosca - Liga Pro 07/23 12:00 Ubaidullo Sultonov v Yurii Sokolov 11-8
Challenger - Ochsenhausen 07/23 11:50 Richard Vyborny v Robert Floras 1-3
Mosca - Liga Pro 07/23 11:30 Aleksandr Shirshov v Klim Viktorov 6-8
Challenger - Ochsenhausen 07/23 11:10 Brice Ollivier v Jiri Vrablik 3-0
Mosca - Liga Pro 07/23 11:00 Dmitry Merzlikin v Ubaidullo Sultonov 10-9
Mosca - Liga Pro 07/23 10:30 Yurii Sokolov v Aleksandr Shirshov 10-6
Challenger - Ochsenhausen 07/23 10:30 Emilio Romeu v Nico Wenger 2-3
Mosca - Liga Pro 07/23 10:00 Klim Viktorov v Ubaidullo Sultonov 11-7
Challenger - Ochsenhausen 07/23 09:50 Robert Floras v Evgueni Chtchetinine 2-3
Mosca - Liga Pro 07/23 09:30 Dmitry Merzlikin v Yurii Sokolov 8-10
Challenger - Ochsenhausen 07/23 09:10 Richard Vyborny v Miroslav Horejsi 0-3
Mosca - Liga Pro 07/23 09:00 Ubaidullo Sultonov v Aleksandr Shirshov 9-11
Challenger - Ochsenhausen 07/23 08:30 Emilio Romeu v Brice Ollivier 0-3
Mosca - Liga Pro 07/23 08:15 Klim Viktorov v Dmitry Merzlikin 5-9
Mosca - Liga Pro 07/23 08:02 Stanislav Oshkin v Oleg Sukharkov 8-1
Challenger - Ochsenhausen 07/23 07:50 Robert Floras v Nico Wenger 3-1
Mosca - Liga Pro 07/23 07:36 Denis Makarov v Vladimir Petrov 11-13
Challenger - Ochsenhausen 07/23 07:10 Miroslav Horejsi v Evgueni Chtchetinine 3-2
Mosca - Liga Pro 07/23 06:30 Oleg Suharkov v Denis Makarov 11-7
Challenger - Ochsenhausen 07/23 06:30 Richard Vyborny v Jiri Vrablik 3-2
Mosca - Liga Pro 07/23 06:00 Vladimir Petrov v Stanislav Oshkin 13-15