Ukhta 1-5 Tyumen 2019-12-07 12:00

1 2 F
1 0 1
3 2 5

Events

 • 1st Goal - Tyumen
 • 2nd Goal - Tyumen
 • 1st Half - Race to 2 Goals - Tyumen
 • 3rd Goal - Tyumen
 • 1st Half - Race to 3 Goals - Tyumen
 • Race to 3 Goals - Tyumen
 • 4th Goal - Ukhta
 • 2nd Half
 • 5th Goal - Tyumen
 • Race to 4 Goals - Tyumen
 • 6th Goal - Tyumen
 • 2nd Half - Race to 2 Goals - Tyumen
 • Race to 5 Goals - Tyumen