Corsa 4 Kasamatsu 2024-04-05 05:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Katsuno Ninth HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe SP
04/04 11:36
-
04/05 05:36
2 3 Propeller Shaft YOSHIFUTO MIZUNO Shigeharu Mabuchi SP
04/04 11:36
-
04/05 05:36
3 1 Schwarz Naga Hiroyuki Imazu Kodai Asano SP
04/04 11:36
-
04/05 05:36
4 4 T O Matsukaze KYOICHI ITO Seigo Tsukamoto SP
04/04 11:36
-
04/05 05:36
5 Fleur Etoile YUKIYASU KATO Mikio Fujiwara SP
04/04 11:36
-
04/05 05:36
6 Sakura Toraja YUYA GOTO Kyoka Fukazawa SP
04/04 11:36
-
04/05 05:36
7 2 Sakura Top Vip YUYA GOTO Myojo Haru Dai SP
04/04 11:36
-
04/05 05:36