Masataka Morizono

Open di Bulgaria 08/17 14:30 - Masataka Morizono v Daniel Habesohn 2-4
Open di Bulgaria 08/16 16:00 - Jin Ueda v Masataka Morizono 2-4
Open di Bulgaria 08/15 16:50 1 Masataka Morizono v Andrea Landrieu 4-2
Open di Bulgaria 07/27 03:30 - Jin Ueda v Masataka Morizono 4-0
Open di Bulgaria 07/25 07:30 1 Masataka Morizono v Kazuhiro Yoshimura 4-1
Open della Corea del Sud 07/19 10:30 - Masataka Morizono v Xin Xu 0-4
Open di Bulgaria 06/06 06:40 1 Yi-Hsin Feng v Masataka Morizono 1-4
Open di Bulgaria 05/30 02:00 1 Masataka Morizono v Chuqin Wang 2-4
Open di Bulgaria 05/29 03:40 1 Masataka Morizono v Chun-Hsiang Chen 4-0
Open di Bulgaria 05/20 09:40 1 Ruifeng Xu v Masataka Morizono 4-2
Open di Bulgaria 05/20 06:30 1 Masataka Morizono v Hibiki Tazoe 4-0
Open della Corea del Sud 02/20 20:40 - Stefan Fegerl v Masataka Morizono View
Open della Corea del Sud 02/20 17:59 - Anton Kallberg v Masataka Morizono 8-10
Open di Bulgaria 11/16 12:30 - Masataka Morizono v An Yan 0-4
Open di Bulgaria 11/10 15:20 - Masataka Morizono v Chun Ting Wong 0-4
Open di Bulgaria 11/08 17:00 1 Masataka Morizono v Mihai Bobocica 4-0
Open di Bulgaria 11/08 11:10 1 Masataka Morizono v Hon Ming Li 4-1
Open di Bulgaria 09/21 17:00 - Hugo Calderano v Masataka Morizono 4-2
Open di Bulgaria 06/21 11:50 - Masataka Morizono v Tomokazu Harimoto 5-11
Open di Bulgaria 06/15 07:58 - Ricardo Walther v Masataka Morizono 11-6
Open di Bulgaria 06/15 03:06 - Romain Lorentz v Masataka Morizono 5-11
Open della Corea del Sud 02/17 11:13 - Masataka Morizono v Yuya Oshima 8-11
Open della Corea del Sud 02/17 06:04 - Masataka Morizono v Sathiyan Gnanasekaran 10-8